Kontakt

Miletičova 7, 821 08 Bratislava
+421 905 337 020
e-mail: laura.zdruzenie@gmail.com

č. účtu: SK3302000000001341961955
BIC: SUBASKBX
IČO: 319 559 16
DIČ: 202 124 1970

Tímy:

Mediálna škola (MeŠ) – Mária Nagyová, FMA – medialnaskola@gmail.com

VIDES – Monika Foltýnová, FMA – vides.misie@gmail.com

Kontakt pri nahlasovaní podnetov pri porušovaní práv detí – ochranadeti.laura@gmail.com

Nájdete nás aj na facebooku a instagrame.