Víkend plný športovej zábavy

Minulý víkend sa v Bratislave stretli energické dievčatá z rôznych kútov Slovenska na športovom turnaji, ktorý nám priniesol veľa zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.

Aj tento rok sme opäť vytvorili skvelú atmosféru plnú športovej radosti na turnaji vo vybíjanej pre dievčatá. Zúčastnili sa ho tímy z Košíc, Prešova, Dolného Kubína, Dubnice nad Váhom a 2 tímy z Bratislavy – Mamateyovej.

Dievčatá mali možnosť stretnúť sa v 15 vzájomných zápasoch. Každý tím bol zložený z hráčok s rôznymi skúsenosťami, čo dodalo turnaju nádej a rozmanitosť.

Večer pred turnajom bola možnosť navzájom sa spoznať, zahrať sa, ale aj zjednotiť sa v pravidlách hry. Program zakončili v kaplnke spevom a pocitom vďačnosti.

Aj keď vybíjana vyzerá jednoducho, vyžaduje si od hráčov rýchlosť, obratnosť, presnosť a tímovú spoluprácu. Dievčatá dávali do hry všetko a snažili sa zdolať súperov. Atmosféra na turnaji bola výborná, povzbudzovalo sa a fandilo navzájom. Napriek súťaživosti si dievčatá udržali priateľskú atmosféru a ukázali, že šport môže byť zábavný a spájať mladých medzi sebou.

Víťazom sa stala Dubnica po napínavom finále s dievčatami s Bratislavy – Mamateyovej. Tretie miesto obsadili dievčatá z Košíc.

Tento turnaj nám pripomenul, ako je dôležité podporovať a šíriť radosť zo športu medzi mladými. Veríme, že turnaj bude inšpiráciou pre ďalšie dievčatá, aby sa zapojili do rôznych športov.

Chceme sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojim časom a radosťou, ako aj saleziánom a sestrám z Mamateyky.

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.